สอบถามวันเวลาสอบ

ลัดดาวรรณ์ อินเหง้า
จะมีการสอบ กพ อีกในวันที่เท่าไร ในปีพ.ศ.2552 นี้ค่ะ
คำตอบ