มีคำถามมารบกวนค่ะ

ที่บันทึกนี้ค่ะ พี่ศศิฯ http://gotoknow.org/blog/beautifulnature/247898
คำตอบ