แก้ไข

Handy
  ขออภัยครับ ทำ ตัวหนา ให้ แต่ผิดที่ ต้อง ตัด ลัย ออก ไม่ใช่ การ
คำตอบ

 Best Friends แก้แล้วครับ ขอบพระคุณครับ

ทำไมอาจารย์ใช้นามแฝงได้คะ....สงสัยอย่างแรง

  • แก้ไขประวัติไม่ได้คะ
  • ตีพิมพ์บันทึกไม่ได้คะ
  • เข้าไปแก้ไขบันทึกไม่ได้เหมือนเกนคะ
  • เข้าไปให้ความเห็นต่อจากคนอื่นไม่ได้ เพราะมีข้อมูลและ IP ของคนอื่นค้างอยู่ที่หน้าจอตัวเองคะ
  • ถาม ดร.จันทรวรรณแล้วคะ...แต่ไม่ได้คำตอบ เลยขออนุญาติถามท่าน JJ นี่แหละคะ

 Pop-ups เรียนท่าน Dr.Ka-Poom

 Trial and Error ครับ เรียนรู้ด้วยตนเอง

 "ทำไป ไม่บ่น ไม่ว่า ตั้งใจจริง ไม่ว่ากัน"