ปิดรับสมัคเรียนหรือยัง

ชุมพล
อย่ากทราบว่าทางโรงเรียนปิดรับสมัคนักเรียนชั้นม4 หรือยังครับ
คำตอบ