ความเป็นมาของ คลองไก่เถื่อน

ขันพรมมา
ท่านจำบทความนี้ได้มั้ยครับ... ฉันอยู่บ้านคลองไก่เถื่อน เพื่อนชอบร้อ มักหัวร่อดูถูกว่า ไก่ป่า...9ล9
คำตอบ