เสนอแนะครับ

ลูกศิษย์
ครูครับ ถ้าทำเอกสารประกอบการเรียนด้วย ผมว่าจะดีมากครับ
คำตอบ

ถูกต้องแล้วครับ เป็นข้อเสนอที่ดี แต่คนทำทำไม่ทัน เพราะสอน 4 วิชา
เฉลี่ยวันละ 2 วิชา ต้องเพิ่มความขยันอีกเท่าตัว แต่ก็จะพยายาม ถ้าลูกศิษย์มีความตั้งใจสูง ปัจจุบัน พอนักเรียนเข้ามาเรียน เหมือนอยู่ในตลาดสด ไม่มีวินัย ไม่รู้จักกาละ-เทศะ ว่าเวลาไหน ควรทำอย่างไร บางที่ก็อ่อนใจ หมดแรงฮึดที่จะให้เบ็ดเสร็จทุกอย่างด้วยตนเอง เพราะ เสียงคุยของนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน บั้นทอนกำลังใจครูลงไปมากมหาศาล