สวัดดีครับ

อาจารย์ครับผม ในการสอนผมชอบฟังมากกว่าครับ ผมไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไร จะทำไงดีครับ การนิเทศจะช่วยให้ ผมมีความกล้าใช่ไหมครับ..
คำตอบ

ตอบ  เอกรินทร์ศิษย์รัก

ฟังด้วยดี..ย่อมได้ปัญญ

ปัญญาเกิดได้จากการฟัง  การคิดและการปรับปรุงพัฒนา

ไม่ใช่เรื่องไม่ดี  คนฟังด้วยความตั้งใจ ย่อมได้ประโยชน์

แต่ การพุดแสดงความคิดเห็น ควรพูดเมื่อโอกาสอันควร

แสดงความคิดด้วยเหตุและผล  จะช่วยให้เรามั่นใจที่จะพูด

แต่..ถ้าไม่แสดงออก  ก็ไม่ทราบว่าคิดอะไร  อย่างไร

พยายามอีกนิด  เรียนกับครูให้เกียรติและให้โอกาสศิษย์เสมอค่ะ