ไม่ชอบตั้งแต่เกิด

นักเตะ.com
ขอให้เวรกรรมตามสนอง...การกระทำของคุณ
คำตอบ