เรื่องยากดภูมิ

ทองสุข
ไม่ทราบว่าทางรัฐบาลช่วยเหลื่อเรื่องค่าใช้จ่ายยากดภูมิบ้างหรื่อไม่ตอนนี้ซื้อยากินเองชักจะแย่แล้วแพงเอาควรอยู่ท่านไดพอจะตอบได้ช่วยตอบให้หายข้องใจหน่อย จะขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
คำตอบ
not yet answered
เพื่อนช่วยเพื่อนโรคไตพิษณุโลก

ตอบคุณทองสุข เรื่องยากดภูมิ

ข้อมูลที่สอบถามเรื่องยากดภูมิให้มาน้อยมาก เพราะสิทธิต่าง ๆไม่เหมือนกัน สิทธิประกันสังคม หรือใช้สิทธิบัตรทอง( สปสช.) หรือใช้สิทธิของเทศบาล(งานส่วนท้องถิ่น อบต.เป็นต้น) ผมรู้สึกเห็นใจที่ต้องจ่ายเงินซื้อยามันแพงจริง ๆ ถึงอย่างไรก็พอจะเล่าสู่กันฟังได้ คือ สิทธิบัตรทอง(สปสช)คนที่เปลี่ยนไตตามหลักแล้วสปสช ให้ล้างทางช่องท้องก่อนเพื่อ รอการปลูกถ่ายไตจึงจะได้สิทธิในการเบิกค่ายากดภูมิและประมาณวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 นี้คณะกรรมการบริหารโรคไตระดับประเทศทั่วทั้งประเทศจะประชุมชี้แจงสิทธิ หรือผู้ที่เปลี่ยนไตแล้วสปสช จะจ่ายค่ายากดภูมิให้ทั้งหมด ถ้าใช้สิทธิของเทศบาล(พนักงานท้องถิ่น) ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ผู้ป่วยต้องสำรองจ่ายเงินก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกภายหลัง และจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานเรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่ความสามารถของผู้ป่วยเองด้วยที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนายกเทศมนตรีหรือหัวหน้าระดับงานของตนได้อย่างไร ผมตองไม่ได้ แต่ถ้าเป็นสิทธิประกันสังคมมีอยู่ 2 กรณีคือ 1 ถ้าเป็นประกันสังคมก่อนป่วยก็สามารถเบิกค่ายากดภูมิได้ 2 ถ้าป่วยก่อนเป็นสมาชิกประกันสังคมขณะนี้ยังเบิกไม่ได้ครับ ต้องรอไปก่อนวันข้างหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ครับกำลังเอาใจช่วยอยู่ เอาละคงมีข้อมูลเบื้องต้นบ้างนะครับ

สมพงษ์/พิมพ์/เผยแพร่

สวัสดีคะ ธัญลักษณ์ คะจากชมรมเพื่อนโรคไต กทม. นะคะ ผ่าตัดปลูกถ่ายไตมาแล้วคะ ตอนนี้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมคะ

ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ค่ายาหรือยังคะ ยังไงถ้ายัง ช่วย แอดmsn มาคุย หรือโทรมาคุยกับแจงได้นะคะ

[email protected] 089-7417299 089-8895261

สวัสดีครับ จากชมรมเพื่อนโรคไตพิษณุโลก

เรื่อง กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเบิกยากดภูมิ

คือว่า ตอนนี้กระนี้กระผมใช้สิทธิ์การรักษาประกันสังคมอยู่ แต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกยาได้ เพราะกระผมได้ผ่าตัดเปลี่ยนไตก่อนที่จะเข้าสิทธิ์ประกันสังคม กระผมอยากทราบว่า ถ้ากระผมเปลี่ยนสิทธิ์ไปใช้บัตรทอง กระผมจะสามารถได้สิทธิ์ ในการเบิกยากดภูมิได้หรือไม่ เพราะว่าตอนนี้บัตรทองสามารถเบิกยากดภูมิได้แล้ว

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

pisanu

ตอบคำถาม คุณพิษณุ

การเปลี่ยนสิทธิ์จากประกันสังคมจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมลาออกจากการทำงาน แล้วไปแจ้งขอเปลี่ยนสิทธิ์เพื่อเข้าสู่บัตรทอง จึงจะเบิกค่ายากดภูมิได้ ตอนนี้คุณคงยังไม่ได้รับสิทธิ์ค่ายากดภูมิ ต้องรอจนกว่าระบบประกันสังคมจะแก้ไขกฏระเบียบใหม่ หรือพวกที่เสียสิทธิ์รวมตัวกันแล้วยกพล ไปประท้วงขอสิทธิ์นั่นแหละครับจึงจะได้ ผมก็ขอเอาใจช่วยอยู่ แต่ทำอะไรไม่ได้ ติดต่อชมรมเพื่อนโรคไตที่ กทม. ดูซิครับว่าจะทำอย่างไงดี ผมคงเสนอแนะได้แค่นี้ เพราะเป็นเรื่องของกฏหมายประกันสังคมครับ

สมพงษ์ /พิมพ์/เผยแพร่

คือว่าตอนนี้กำลังจะเดินเรื่องเปลี่ยนไตให้พี่สาวค่ะตัวดิฉันเป็นน้องสาวค่ะอยากทราบว่าสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เปลี่ยนไตและค่ายาด้วยค่ะ ตอนนี้ใช้สิทธิภรรยาตำรวจค่ะ ใครพอทราบกรุณาบอกหน่อยนะ ขอบคุณ โทรมาก็ได้ 080860471184 หรือ msn [email protected]

สามีดิฉันได้เปลี่ยนไตและยื่นเรื่องขอยากดภูมิหลังการเปลี่ยนไตเมื่อปีที่ผ่านมา และก็ได้รับจดหมายปฎิเสธการรับยากดภูมิ ในจดหมายแจ้งว่า

"ตามที่ท่านได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีปลูกถ่ายไต และกรณีหลังปลูกถ่ายไต และอยู่ระหว่างได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ตามแบบ สปส.2-18/2 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 นั้น

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาบำบัดทดแทนไตในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เห็นสมควรให้ นายวัชระ มากศิลป์ ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตและอยู่ระหว่างได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เนื่องจากได้รับผ่าตัดปลูกถ่ายไตเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ก่อนวันได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีปลูกถ่ายไต จึงไม่ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไข ท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ข้อ 6.3ก

แต่ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปแล้วเรื่องยังไม่ออกมาเลย เคยโทรไปถามทางกองกฎหมายเขาแจ้งว่าคำวินิจฉัยออกมาแล้วแต่ต้องรอคณะกรรมการอีก 3 ท่านเซ็น และได้ถามว่าเราจะได้ค่ายาหรือไม่เขาบอกว่าไว้รอให้ทางเขตพื้นที่ 3 เป็นผู้แจ้งเอง (คงไม่ผ่านอีกตามเคย) เขาจึงตอบเราแบบนี้ รู้สึกว่ายุ่งยากมากเลยนะ ทำไมเราเป็นสมาชิกประกันสังคมก่อนเป็นโรคไต แต่ก็ต้องยื่นเรื่องอีก ทำไมไม่เป็นระบบอัตโนมัติไปเลย

ปัจจุบันต้องจ่ายค่ายาเองหมอนัดประมาณสองเดือนครึ่งไปพบเพื่อตรวจและรับยาครั้งละเกลือบห้าหมื่นบาท เฉลี่ยแล้วเดือนละสองหมื่นกว่าบาทที่เราต้องจ่ายเอง