ความก้าวหน้างานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนจ.อุตรดิตถ์

สวัสดีค่ะคุณตู่ อยากทราบความก้าวหน้างานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน จ.อุตรดิตถ์ ว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ เห็นว่าเร็ว ๆ จะจัดประชุมคณะทำงานระดับตำบล เตรียมงานกันถึงไหนแล้วค่ะ *-*
คำตอบ

ก็เริ่มๆมีการเตรียมการและทำหนังสือเชิญแล้วล่ะค่ะและความก้าวหน้ากับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะก็มีความคืบหน้าไปเยอะพอสมควรค่ะ ก็มีการลงพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ และได้สถานการณ์ปัญหาบางส่วนและได้รับความร่วมกับทางคณะทำงานระดับตำบล อบต. สถานีอนามัย โรงเรียน ซึ่งก็ได้ให้ความร่วมกันเป็นอย่างดีค่ะ และตู่ก็หวังว่าถ้าได้รับความร่วมมือ และเอาใจใส่กันดีขนาดนี้ก็คงทำให้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชม เป็นไปได้อย่างราบรื่นและทำใหสุขภาวะทุกคนดีมากๆแน่นอนค่ะ ของคุณสำหรับคำถามนะคะ สวัสดีค่ะ

เจนจิรา

แล้วมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้าง?

จุฬารัตน์

ก็มีการประชุมวันที่ 27 เมษายน 52 นะคะ อย่างมาเข้าร่วมด้วยนะคะเพราะว่าจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของสุขภาวะชุมชนเพราะจะมีการอภิปราย “แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพงานสร้างเสริมสุขภาวะด้วยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนโดยกระบวนการจัดการความรู้” โดย ผู้มีประสบการณ์ความสำเร็จในงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และอาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม

แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทั้งระดังตำบลและระดับจังหวัด

ระดับจังหวัด โดย ผู้แทนจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนจากฝ่ายนโยบายและแผนสำนักงานจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ผู้แทนจากพัฒนาชุมชน รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง

ระดับตำบล โดย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 30 ตำบล แกนนำภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรชุมชนต่าง ๆ และผู้ประสานงานระดับตำบล ค่ะ ก็จะมีกิจกรรมดังนี้ค่ะ

มีเว็บไซต์สำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสร้างสุขภาวพชมุชนของจ.อุตรดิตถ์มั้ยค่ะ

ที่สงขลามี www.songkhlahealth.org ค่ะ

อยากมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสร้างสุขภาวะในชุมชนกับจ.อุตรดิตถ์ค่ะ

ขอบคุณค่ะ