เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี

----

เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี

หัวใจคน ต้องเปลี่ยนตาม

ด้วยหรือไร

คำตอบ

ถ้าปล่อยใจไปตามอารมณ์ ก็จะเปลี่ยนค่ะ แต่ถ้ามีสติและมีจุดยืนเป็นของตัวเองที่มั่นคง จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ

รักคือการให้ ไม่สำคัญว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่