ถามข่าว

คงฤทธิ์ (นายงอ)
ซำบายดีบ่ มีลูกกี่คนแล้ว
คำตอบ
not yet answered
นางสาว ทิวากร พุทธาสมศรี

ยังไม่มีจ้า คุณคงฤทธิ์สบายดีไหม ได้กลับบ้านบ้างหรือเปล่าคะ