o

m
แต่ละวันคุณได้มองตะวันบ้างไหม ตะวันตอนเย็นเป็นยังไง ตะวันตอนเช้าเป็นยังไง แล้วใจตัวเองเป็นยังไง แน่ใจในคำตอบของตัวเองจริงหรือ (ล้อเล่น)สิ่งสุดท้ายในชีวิตคุณวางแผนไว้ยังไงบ้าง ที่ถามเพื่อเป็นแนวทางในการเจริญรอยตามแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีความสุขจริงๆได้ด้วยนะ(ถามจริง)ปัจจุบันวันเวลามีค่ากับคุณแค่ไหน สิ่งรอบตัวคุณเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาจริงหรือ (ขอโทษที่กวนประสาท)แค่นี้ก่อนแล้วกัน
คำตอบ