อยากทราบตัวอย่างKPIของฝ่ายวิจัยและพัฒนา

วิเชียร ถิ่นชาญ
เรียนอาจารย์ครับ ผมอยากขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับตัวอย่างการเขียน KPI ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา ขอบคุณครับ
คำตอบ