มารายงานตัวเป็นคนที่...

ครั้งแรกยังไม่มีคำถามนะคะ แต่มาแสดงตนก่อน ก่อนที่จะถูกโทรทวงงานค่ะ
คำตอบ