มาขอพระคุณอาจารย์ครับ

สวัสดีครับอาจารย์ วานนนี้กลับมาอ่านหนังสือที่ท่านส่งมาให้อีกครั้ง ก็พบว่าตนเองใด้เจริญก้าวหน้าทางธรรมจากหนังสือเล้มนี้ของท่านมากครับ รวมทั้งได้สำเนาเป็นธรรมทานกับ จนท รพ ชมรมวิถีพุธของเรา มาหน้าสุดท้ายมีบันทึกอาจารย์ที่มอบให้ผมครับ ทำให้ระลึกว่ายังไม่ได้กล่าวขอบพระคุณท่านอย่างเป็นทางการเลยครับ... ด้วยความนับถือ น้องหมอสุพัฒน์ครับ
คำตอบ
not yet answered
ยุวนุช

สวัสดีค่ะน้องหมอสุพัฒน์ ทราบแล้วยินด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่เจริญก้าวหน้าในธรรมไปเป็นลำดับ ขออนุโมทนาด้วยนะคะ และรู้สึกปิติที่หนังสือจากพี่ได้เป็นประโยชน์แก่น้องหมอสุพัฒน์กับท่านอื่นๆด้วย

พี่ก็พยายามปฏิบัติขัดเกลากิเลสอยู่เนืองๆ แต่ความเพียรและความสมำเสมอมีน้อย จึงยังไปไม่ค่อยถึงไหน ทั้งๆที่ทราบดีแก่ใจว่านี่เป็นทางเดียวที่จะพบสุขที่แท้จริงในชีวิต

บุญรักษานะคะ

พี่นุช