Performance Management

นพรัตน์
เป็นนักศึกษาป.โท สาขาบริหารธุรกิจค่ะ แต่ตอนนี้เรียนวิชา HR อยากทราบว่า แนวโน้มของการบริหารการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีแนวโน้มใช้ competency มากขึ้น จริงหรือเปล่าคะ แล้วมันมีข้อดีข้อเสี ยังไงคะ ระหว่างการใช้ KPI กับ Competency พอจะมีตัวอย่าง case study มั้ยคะ ขอบพระคุณมากนะคะ
คำตอบ

แนวโน้มการบริหารจัดการองค์การทั้งภาครัฐภาคเอกชนปัจจุบันและอนาคต มักนิยมการบริหารเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ คือเน้นผลที่คาดว่าจะได้รับ  ครับ

การที่จะบริหารจัดการให้ได้ผลตามที่ต้องการเช่นนั้นได้ องค์การต่าง ๆ ต้องมีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ใช้เครื่องมือทางการบริหารที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการภายในเวลาและทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัด

การบริหารรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะ ขีดความสามารถ หรือ Competency  ในการทำงานให้สูงอยู่เสมอ จำเป็นต้องนำเข้ามาใช้ และแน่นอนว่า เมื่อนำมาใช้ก็ต้องมีการวัดผลแห่งความสำเร็จ โดยมีการค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ แล้วกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

ส่วนอะไรจะมีข้อดี ข้อเสีย  ถือเป็นเรื่องปกติไปแล้วในยุคนี้ เพราะทุกอย่างมีข้อดี(ก็พัฒนให้ดียิ่งๆ ขึ้น) ข้อเสีย(ก็หามาตรการป้องกันรองรับไว้และพัฒนาให้เป็นข้อดีในอนาคต)

การใช้ competency, KPI และอีกหลาย ๆ เครื่องมือทางการบริหารจัดการ หากผู้นำองค์กรมีความสามารถบูรณาการใช้ ร่วมกัน ย่อมเกิดประโยชน์มากกว่า ใช้เพียงตัวใดตัวหนึ่งครับ 

กรณีศึกษามีเยอะ แต่ไม่สามารถนำมาวางไว้ที่นี่ได้ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่ ครับ หากนักศึกษาเข้าใจหลักการแล้ว กรณีศึกษาย่อมมีอยู่รอบตัวเรา

ขอให้โชคดี

 

ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์

ขอบคุณสำหรับการเข้ามาดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราชาว ผนส2เป็น

อย่างสูงช่วงนี้ยุ่งมากใกล้ปิดบัญชีประจำปีเพิ่งเข้าในblogผนส2วันนี้ แล้วจะติดตาม

ความเคลื่อนไหวของอาจารย์เช่นกันนะคะ สวีสดีปีใหม่ไทยค่ะ

อาจารย์ยม

สวัสดีคุณธญา

 

ยินดี ที่คุณธญา ตามมาเยี่ยมเยียนถึงที่นี่  หวังว่าคุณธญา และครอบครัวคงสบายดี 

เป็น ผู้นำชั้นสูงแล้ว ผมเชื่อมั่นว่า คุณธญา ทำได้ ทำได้ดี จุยุ่งอย่างไร ผู้นำชั้นสูง  สูงด้วยความรู้ สูงด้วยศีล สมาธิ สติ ปัญญา ย่อมฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยดี 

ขอขอบใจที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหว บทความของผมเสมอมา

ขอให้โชคดี สวัสดี 

อาจารย์ครับช่วยเล่าประวัตความประมาของผู้นำในองค์กรภาคเอกชนให่หน่อยคับผมจะเอาไปทำรายงาน และ แนวทางการแก้ไขและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คับ ด่วงมากคับ

จะวันเสาร์

อาจารย์ยม

ประเด็นที่คุณพิพัฒน์ ถามมา กว้างมากเกินไปกว่าที่จะให้คำแนะนำได้  ควรระบุให้ชัดว่า วัตถุประสงค์ต้องการประเด็นอะไร ระบุประเภทขององค์การ หรือธุรกิจหรือเลือกเฉพาะองค์การที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในปีใดปีหนึ่ง  ผู้นำภาคเอกชน มีมากมาย หลายท่าน  ทั้งในและต่างประเทศ ควรตีกรอบความคิดให้ชัด ...ครับ