คุณธรรม

คุณธรรมสร้างได้หรือไม่ คุณธรรมใดสำคัญที่สุดสำหรับนักศึกษา
คำตอบ