ใช่ไหม

ไม่บอก
ใช่ สุนีย์ที่ เพื่อนๆ เรียกป้านีหรือเปล่า
คำตอบ