วันที่รับสมัครสอบกพ.ภาคก

นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนรู้ที่
อยากทราบว่าปีพ.ศ.2552 จะมีการเปิดรับสมัครสอบกพ.ภาคก เมื่อไรค่ะ
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

not yet answered
    

ปี2552 จะมีการสอบ กพ.ไหมคะ

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ