วันที่รับสมัครสอบกพ.ภาคก

นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนรู้ที่
อยากทราบว่าปีพ.ศ.2552 จะมีการเปิดรับสมัครสอบกพ.ภาคก เมื่อไรค่ะ
คำตอบ
not yet answered

ปี2552 จะมีการสอบ กพ.ไหมคะ