การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ

ครูจ้างผู้น้อย
เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษให้ครูจ้างสอนมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ เนื่องจากเป็นลูกจ้างเงินเดือนก็น้อยภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบก็มีมาก แถมยังมีการชะลอการเบิกจ่ายค่าสอนอีกจะมีกำลังใจที่ไหนทำงาน ขอความกรุณาติดตามการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ จากครูจ้างผู้รอความหวัง
คำตอบ