การต่อยอดกิจกรรมการทดลอง

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ดวงโสภา
หนูอยากทราบว่าในการต่อยอดการทดลองลองเรื่องการเปรียบเทียบปริมาณน้ำพริกปลานิลต่อการแข็งตัวของวุ้นนิ่มหมาน้อย จะสมมารถต่อยอดในทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรค่ะเพราะอาจารย์เลยท่านบอกว่าการทดลองนี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
คำตอบ
not yet answered

หนูอยากทราบว่าในการต่อยอดปลาที่หนูกำลังจะศึกษาเกี่ยวกับปลากินพืชกับปลากินสัตว์เราจะสามารถต่อยอดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรค่ะ