มายรุ้เหมืองกัง

นิรชา
ต่อไป รร จามีสาไว้น้ำเป่าวคร้า
คำตอบ