ญาติกัน

มานะ
นานสกุล เหมือนแม่เรา
คำตอบ
not yet answered
วรารัตน์

เราอาจจะเป็นญาติกันก็ได้นะคะ คุณแม่ชื่ออะไร นามสกุลอะไรคะ