การนำเสนอการบริการห้องสมุด

เรียน คุณพี่ ดร.ชัดเจน ที่เคารพยิ่ง น้องนิศากร ต้องการความช่วยเหลือท่านอย่างสูงยิ่ง ๑.น้องมีคณะกรรมการและสมาชิกห้องสมุดทวีปัญญาจำนวนมากและเพียงพอในการบริหารจัดการตลอดปี แต่....ณ บัดนี้ ถึงเวลารับการประเมินมีนักเรียนน้อยมากที่จะต้องมานำเสนอผลงานและมุมต่างๆ สืบเนื่องเพราะผู้บริหารและเพื่อนครู นำนักเรียนไปเสนอผลงานในด้านอื่นๆซึ่งล้วนสำคัญทั้งสิ้น...ช่วยด้วย!(แฮะๆ) ๒.ผู้บริหารและเพื่อนครู ร่วมมือกันดี มีทีมงานที่เข้มแข็ง และทีมโรงเรียนนาด้วงวิทยา(โรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๑)ได้เข้ามาสนับสนุน แนะนำ ซ้อมนิเทศจุดประเมินต่างๆดีมาก น้องขอความร่วมมือจากท่าน(ความลับนะคะ)ช่วยบอกพี่ตุ๊ด(ท่าน ศนฯ.อุทัยวรรณ โสกัณทัต)ไปแนะนำความคิดรวบยอด(แบบประเมิน)เพิ่มเติมคณะครูให้มากๆด้วยนะคะ ๓.นักเรียนเตรียมพร้อมทักษะ วิชาการ สร้างผลึกให้ตนเองเต็มที่ทุกด้าน ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ (พบรอยยิ้มใสซื่อแน่นอน)
คำตอบ
not yet answered
ครูนิศากร

Hello my sister.

How are you. I am find and great and wait you lovely lady. Can I service my sister? I try to talk witk Pee Tood for good service my sister when you to Udorntanee airport.

Beautiful lady.I surprice you.Why? Because in my life never have kind lady and specail KM for education for all.I wish together creative for oganize.Vision & Goal to International.

Yesterday I read Australian school Charter and American school charter different from Thailand.

Why not? Maybe I will move to Australia in the future and study for Master Degree.OK You....my lovely sister.

I enjoy for write some idea to you if you like that.

see you soon.

Nisakorn

ยอดเซียนจริงๆ

วันนี้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง ได้พบยอดเซียนโค่นเซียนจริงๆ ขอขอบคุณที่คุณพี่ได้สร้างความมหัศจรรย์ และพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของเด็กๆ ให้ทุกคนได้ประจักษ์ เทคนิคการแสดงองค์ความรู้ของคุณพี่เยี่ยมยอดจริง สอนน้องด้วยค่ะ

KM. in the future for Children.I want so much

to learn about fastrack experience forever.

เรียนท่านดร.ชัดเจน ดิฉันจากโรงเรียนกาบเชิงวิทยา เรียนถามท่านว่ากิจกรรมคณิตฯ หากว่าจะมีกิจกรรม Program gsp การร้อยเชือก พับกระดาษ เกม A math เกม24 ลุกคิด การออกแบบเสื่อด้วย gsp จะเหมาะสมหรือไม่