เรียน ป.โทยากใหม?

Penny Tipayanon
แอน...ทำงานไปด้วยเรียน ป.โทไปด้วยลำบากใหม?
คำตอบ

ไม่หรอกเพราะแอน ก็แบ่งเวลาด้วย คุณนามสกุลอะไรเหมือนนามสกุลเดียวกับแอนเลย

Mr.j

สวัสดีจนท.พัฒนาธุรกิจ คุณมัทนา(AND) (ผ่านธนาคารกรุงศรีหรือเปล่าแล้วส่งต่อซีพี)

อยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสพการณ์ฯทำงานและ เรียนป.โท(แต่ไม่เห็นบอกว่าด้านใด ที่สถาบันใด)

               ไม่ค่อยแข็งแรงด้านไอที

Mr.j

 สวัสดีคุณมัทนา

คุณนามสกุลอะไรเหมือนนามสกุลเดียวกับแอนเลย

กับคำถามข้างต้น เรานามสกุลไม่เหมือนกันนะ แต่ว่าแอนบอกเหมือนกันได้อย่างไร(หรือว่านามสกุลเดิมของแอนก่อนที่จะเปลี่ยน)

ไม่ค่อยมีเวลามากนักที่จะเข้ามาในgotoknow

งานเยอะ ต้องตัดอันที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน

             ไม่ค่อยแข็งแรงด้านไอที