สิทธิค่ารักษาพยาบาล

pholdej
ข้าราชการครูถูกดำเนินการทางวินัยมีคำสั่งปลดอกจากราชการ กรณียังไม่ถึงที่สุด ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ มีคู่สมรสเป็นข้าราชการเช่นเดียวกัน กรณีนี้ข้าราชการดังกล่าวจะใช้สิทธิเบิกค่ารักษาได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะใช้สิทธิของคู่สมรสได้หรือไม่ ขอบคุณครับ
คำตอบ