อยากทราบการเลี้ยงปลาซิวในบ่อครับ

นายปริพัฒน์ นาโสก
ผมได้อ่านบทคัดย่อ "การอนุบาลปลาซิวควายแถบดำ ปลาซิวหนวดยาว และปลาซิวใบไผ่" แล้วได้มีความต้องการที่จะเลี้ยงปลาซิวแต่ผมยังไม่รู้วิธี การเลี้ยงตลอดจนอาหารและวงจรชีวิตของปลาซิว จึงอยากจะรบกวนช่วยเนะนำวิธีการเลี้ยงปลาซิวทีครับ
คำตอบ