สอบถามเรื่องการรับปริญญา ปี52

ธงชัย คำตุ้ย
ได้ข่าวมาว่าจะมีการรับปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ในปี52 ในเดือน เม.ย52 ไม่ทราบว่าจริงแท้เพียงใด และมีระเบียบปฏิบัติอย่างไร
คำตอบ