การสอบ กพ.

มีเรื่องอย่าถาม
การสอล กพ. ประจำปี 2552 จะสอบในเดือนไหน วันที่เท่าไร
คำตอบ