การต่อยอดการทำการทดลองการทดสอบหาสารอาหารโปรตีน

เด็กหญิงดลยา ดวงสนิท โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี
เรียนท่านดร.ชัดเจน ดิฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)ที่จะร่วมการประเมินโรงเรียนดีไกล้บ้านในวันที่ 7 มีนาคม 2552 ดิฉันอยากจะทราบว่าจะต่อยอดการทดลองการทดสอบหาสารอาหารโปรตีนนี้อย่างไร เพราะมีคณะกรรมการที่มาตรวจในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ท่านชี้แนะว่ากิจกรรมการทดลองของดิฉันว่ายังไม่ดีพอ ดิฉันจึงอยากได้คำแนะนำจากท่าน ดร.ชัดเจนค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ