คณะกรรมการนักเรียน

เรียน คุณพี่ ที่เคารพยิ่ง วันนี้เรา(โรงเรียนชุมชนบ้านนด้วง)ผนึกพลังหลายส่วนเพื่อการตรวจรับรองโรงเรียนในฝันครั้งนี้อย่างเต็มที่ น้องนิศา ขอถามสักนิดนะคะว่า ๑.คณะกรรมการนักเรียนต้องนำเสนอผลงานที่ผ่านมาหรือไม่? ๒.ตามแบบประเมินพบว่า ห้องสมุดสำคัญมากในการนำเสนอกิจกรรมในวันตรวจเยี่ยม จำเป็นมากน้อยเพียงใด ต้องเป็นจุดแรกหรือไม่ในการเยี่ยมชม ? ๓.ความสวยของคุณพี่ทำไมจึงยั่งยืนเป็นอมตะ?(สวยไม่สร่างจริงๆ) น้องนิศากรค่ะ คอยพี่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ นี้แน่นอน
คำตอบ
not yet answered
ครูนิศากร

ขอขอบคุณ ในความเมตตาที่คุณพี่ได้มอบให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงของเรา

ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ชื่นชมเรามานาน ณ วันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง ของเรามีอะไรดีๆให้คุณพี่ได้ชื่นใจ

คณะกรรมการนักเรียน สภาเด็กและเยาวชนฯ และมัคคุเทศน์ทั้งหลายจะไม่หมดไปกับวันประเมินตรวจเยี่ยมที่คุณพี่ให้ความไว้วางใจรับรองเราสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 2 อย่างแน่นอน ปี 2551 นี้ เรามีคณะกรรมการนักเรียน 9 คน ส่วนที่ 1 ทั้ง 9 คนนี้มาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน 139 คน ส่วนที่ 2 นี้มาจากการเลือกตั้งในห้องเรียน ห้องละ 9 คน ตั้งแต่ ป.1 ถึ. ป. 6 คณะกรรมการห้องสมุด 35 คน จะอาสาสมัครบริการยืม บันทึกข้อมูลทั้งหมดในห้องสมุด อสพป.และเครือข่าย 105 คน ส่วนนี้คือนักเรียนผู้บริการในชุมชน ทั้งหมดจะบูรณาการสู่วิถีประชาธิปไตย ระบบประชาธิปไตย และพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

นักเรียนจะสนุกสนาน เชื่อมั่น แสวงหาความรู้ รู้จักวิเคราะห์ และมีภาวะผู้นำดีเยี่ยม

ความคิดดีๆ ของเด็กอย่ามองข้ามป็นอันขาด เพราะเป็นนวัตกรรมอย่างดีเยี่ยม