ข้อจำกัดเรื่องวัฒนธรรมองค์การ

กระผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณได้เขียนไว้เเล้วนั้น อยากทราบว่าวัฒนธรรมขององค์การนั้น สามารถนำมาใช้ได้จริงหรือ และใช้ได้กับทุกองค์การหรือไม่ และวัฒนธรรมนั้นมีข้อจำกัดไม่มั้ย
คำตอบ

ขอบคุณสำหรับคำถามที่ทางคุณมนัส ได้มีความสนใจและเข้ามาสอบถามในเรื่องของวัฒนธรรมองค์ ว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นสามารถนำมาใช่ได้จริงหรือไม่ ทางทีมงานขอตอบว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นสามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไว้แล้วในบทความข้างต้นแล้ว

และอีกคำถามที่ว่าวัฒนธรรมองคต์การสามารถใช้ได้กับทุกองค์การหรือไม่ ทางทีมงานขอตอบว่า คุณมนัสสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การไปปรับใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก้ตาม ขึ้นอยู่กับการปรับใช้เสียมากกว่า

ส่วนคำถามที่ว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นมีข้อจำกัดไม่มั้ยนั้น ทางทีมงานคิดว่าไม่มีข้อจำกัด สำหรับองค์การที่ต้องการเรียนรู้และต้องการพัฒนาองค์การของท่านให้มีความก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ทางทีมงานคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและน่าเรียนรู้อย่างยิ่ง...