อยากทราบว่าประเด็นปัญหาอื่นๆมีอีกหรือเปล่า

กระผมทำงานอยู่ที่บริบัททีโอที ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจมานานประมาณ 5 ปีแล้ว ได้เห็นถึงปัญหาต่างๆมากมายขององค์กร กระผมเห็นว่าปัญหาของหน่วยงานของรัฐและหน่วงงานรัฐวิสาหกิจก็ล้วนแต่มีปัญหาที่คล้านคลึงกันมากๆ กระผมอยากจะถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในเรื่องของปัญหาที่ทางคุณได้เสนอไว้ดังกล่าวนั้น คุณคิดว่ายังมีปัญหาอื่นๆอีกหรือไม่ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรที่กล่าวมา เพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันต่อไปในการแก้ไขปัญหา
คำตอบ

     ขอบคุณสำหรับคำถามนะค่ะ ทางทีมงานได้รับคำถามจากคุณแล้ว สำหรับข้อมูลที่คุณได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมากับทางองค์กรของคุณเองนั้น ทำให้เราได้รับข้อมูลที่หลากหลายมากและเป็นสิ่งที่จะช่วยในการหาเเนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารองค์กรของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

     สำหรับประเด็นคำถามที่คุณถามเข้ามาว่ายังมีปัญหาอื่นๆอีกหรือไม่ที่เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ทางเราก้คิดว่าปัญหาต่างๆก้ยังคงมีอีก แต่บางประเด็นปัญหาก็ไม่สามารถพูดถึงได้ เช่น การคอร์รัปชั่นในองค์กรเมื่อเกิดการคอร์รัปชั่นภายในองค์กรก็จะทำให้องค์กรเหล่านนั้นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และไม่มีประสิทธิภาพ

ส่วนปัญหาอื่นๆ อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ที่มีอยู่บ่อยๆในองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติตนระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องในองค์การ

ตอนนี้อยากได้หนังสือพระคำของพระเจ้าจังทำงัยดีคะ