ทำไม่ท่านถึงเรียนเก่งจัง

นายกิติพันธุ์ เวชชศาสตร์
นอกจาก ขยัน อดทนแล้ว หมั่นเพียรแล้ว ยังมีอะไรอีกครับที่ต้องทำแล้วประสบความสำเร็จในชวิต
คำตอบ