ถูกทิ้งอย่างไร้ค่า

ชามีมี่
อาจารย์ค่ะ อยากทราบธาตุแท้ของผู้ชายว่า มองผู้หญิง ตกงานอย่างไรค่ะ อิอิ
คำตอบ

การมองคน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางอารมณ์ ทัศคติของบุคคล คำตอบของคนคนหนึ่ง จึงไม่อาจเป็นบทสรุปได้ ที่ดีที่สุดอย่าได้ไปสนใจคำตอบของคนอื่นเลย สู้เราตอบคำถามของเราเองดีกว่า สนใจตัวเองย่อมมีความสุขยิ่งกว่าสนใจสายตาของคนอื่น