การเขียนรายงาน วฐ. 2/1


Subject: รบกวนอีกครั้งนะคะ To: wattana44@yahoo.com Date: Tuesday, February 17, 2009, 10:53 AM ในการทำผลงานได้ยื่นคำขอเมื่อ เดือนเมษา 2551 และจะต้องส่งผลงานด้านที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม2552 โดยได้ทำการศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในปี2549 และได้วางแผนแก้ปัญโดยการสร้างข้อสอบ จัดทำนวัตกรรมมาเรื่อยๆ และ นำข้อสอบมาสร้างขึ้นมาหาประสิทธิภาพเมื่อ ภาคเรียนที่ 1 ปี50 นำนวัตกรรมที่ได้ผ่านการทดลองใช้เบื้องต้นแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาทดลอง ใช้กับนักเรียนกลุ่มที่ต้องกการรายงานผลเมื่อ ภาคเรียนที่ 1 ปี 51 อยากรู้ว่าในการเขียนรายงาน 5-10 หน้าควรจะเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2549-31 มีนาคม2551หรือ 1 เมษายน 2550- 31มีนาคม 2552 หลายคนแนะนำไม่ตรงกันทำให้เกิดการสับสนอย่างมาก ขอความกรุณาให้ความกระจ่างด้วยคะ ขอบคุณมากๆ เลยคะ


ความเห็น (13)

ไม่มีความเห็น


คำตอบ (1)

สวัสดีค่ะ

ยื่นคำขอ เม.ย. 1551  ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน วฐ. 2/1   5-10 หน้า ย้อนหลัง 2 ปี คือ

1 เม.ย. 2549-31 มี.ค. 2551

 

ดูคำอธิบาย   ใน แบบ วฐ.2/1 ข้อ3   

...เขียนรายงานย้อนหลัง 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ 

 ความเห็น (13)

ท่าน ศน.คะ

แบบประเมินการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่จะให้ส่งนะค่ะ หนูเปิดหาแล้วไม่เจอเลย ถ้ามีแบบกรุณาแฟกซ์ ไปให้ที่โรงเรียนได้ไหมคะ เบอร์แฟกซ์ 044-917006 ค่ะ

เรียน อ.วัฒนาที่นับถือ

ดิฉันส่งชำนาญการพิเศษไม่ผ่าน ได้เข้าสอบเยียวยาเดือนธันวาคม2552 ดิฉันมีข้อสงสัยดังนี้

1. ดิฉันจะต้องทำวฐใหม่ โดยให้ลงวันที่ที่เขียนเป็นวันเดือนปี อะไรคะ

2. และดิฉันจะต้องขอให้ผู้เขียวชาญอ่านอีก ต้องทำหน้งสือราชการออกอีกหรือไม่ และถ้าทำจะต้องลงวันที่ย้อนหลังเป็นปี 2552 ภาคเรียนที่ 1 หรือไม่ อย่างไร เพราะ ได้ยินว่าไม่มีในกฏหมายในการออกหนังสือราชการสำหรับผู้เยียวยา เพราะเป้นการแก้งานไม่ต้องทำหน้งสือใหม่ ให้แก้ไข เลย

ดิฉันรบกวนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ

ขอบคุณคะ

เรียน คุณ สิริวรรณ

1. วันที่ลงวันเก่า (เพราะเป็นการแก้ไขงานเก่าค่ะ)

2. ถ้าแก้ไขอะไร ก็ควรให้ผู้เชี่ยวชาญดูใหม่ ส่วนจะทำหนังสือใหม่หรือไม่ ก็เป็นได้ทั้งสองทาง ถ้าเคยดูแล้วอาจไม่ต้องทำใหม่

ถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญคนใหม่ ทำหนังสือใหม่ ก็ถือว่าซ่อม ใส่ภาคผนวกได้ ลงรายชื่อในรายงานเพิ่มได้

1. ส่งผลงาน มีนาคม 2552 ไม่ผ่าน สอบเยียวยาได้ เดือนธันวาคม 2552 ต้องส่งผลงานใหม่ภายใน 1 ปี ส่งภายในเดือน/ปีใดคะ

2. งานเก่ามีจำนวนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การแก้ไขงาน แก้ของเก่า ทำเพิ่ม หรือ ทำใหม่หมด ได้ไหมคะ

3. ผลงานเก่าเป็นแบบฝึกที่ใช้สำหรับภาคเรียนที่ 2 การทดลองผลงานเยียวยาใหม่ไม่ทราบจะทดลองภาคเรียนใด ถ้าเป็นภาคเรียนที่ 2 ก็ไม่ทราบจะรายงานผลทันหรือเปล่า (ขอคำแนะนำด้วยค่ะ)

เรียน คุณเพิ่มศรี

ข้อ 1 -2 ไม่ทราบรายละเอียด ควรถามอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ

ข้อ 3 ดิฉันเห็นว่าถ้าแก้ไขไม่มาก ทดลองในภาคเรียนปัจจุบันได้ค่ะ

วัฒนา

เรียน อ.วัฒนาที่นับถือ

ขอบพระคุณอาจารย์ที่แนะนำเมือ่เดือนที่ผ่านๆมาคะ ปัจจุบันนี้ดิฉันได้ทำนวัตกรรมในรายวิชาใหม่ แต่มีข้อสงสัยเพยงว่า แล้ว5-10 หน้าจะลงเป็นปีพ.ศ.ใด ดิฉันเยียวยาจะส่งงานวันสดท้ายเืดือนธันวาคม 53นี้คะ

ขอบคุณคะ

การเขียน 5-10 หน้าของเยียวยา ไม่ทราบว่าปริมาณงานด้านการสอน ให้ใช้ปีการศึกษาใด ผลงานทางวิชาการทำใหม่

เพราะ มีผู้ตรวจแถว จ.สงขลา เขาบอกว่าถ้าใช้ของเดิมให้ตกเลย พออ่านคำแนะนำของอาจารย์ ก็งง เหมือนกัน

ไม่รู้มาตรฐานอยู่ตรงไหน ถ้าไม่ถูกใจกรรมการก็กลัวเหมือนกัน

เรียน คุณ สิริวรรณ พรสี่  การเขียน 5-10 หน้า คือแบบวฐ. 2/1 ถ้ากรรมการประเมิน ตามคำสั่ง อ.ก.ค.ศ. อ่านแล้ว มีมติให้แก้ไข ส่งใหม่ ลงวันที่เดิม เพราะเป็นการแก้ไขเนื้อใน

 

 

กรณีของคุณอรวรา จะเขียนผลงานปีใด ดูคำแนะนำการเขียนตามแบบ วฐ.2/1 ต้องถามอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะการให้ปรับปรุงงานอาจให้ทำใหม่ หรือปรับปรุงงานเก่าก็ได้  ดูจากความเห็นของกรรมการ

ข้อดูหัวข้อการเขียนวฐ.2/1 ทุกหัวข้อ นะคะเพราะเขียนสับสนเรียงหัวข้อไม่ค่อยถูกช่วยหน่อยนะค่ะ

ท่านวัฒนา เป็นผู้ที่ให้ความรู้เชิงวิชาการได้ดีมาก

ขอให้ผู้ขอรับคำปรึกษาผ่าน คศ3 ทุกคนนะครับ

จากครูคศ.3

ลาวัณย์ สุรเชษฐพงษ์

เรียน อาจารย์วัฒนาที่นับถือ

ดิฉันส่งผลงานแล้วไม่ผ่านค่ะ แล้วเยียวยาและสอบอีเทนนิ่งได้วุฒิบัตร ลงวันที่ 30-31 มกราคม 2553 ให้แก้ไขผลงาน 1 ปี จะส่งผลงานวันสุดท้ายคือ 31 มกราคม 2554 มีข้อสงสัยเรียนถามอาจารย์

1. ผลงานที่เขียนในวฐ.2 เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่่เท่าไรค่ะ

2. แผนการสอนควรใช้ภาคเรียนที่เท่าไร ปีการศึกษาใด(เดิมใช้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 50)

ขอบพระคุณมาก

เรียน คุณสำราญ

หัวข้อการเขียนวฐ.2/1 ทุกหัวข้อ นะคะเพราะเขียนสับสนเรียงหัวข้อไม่ค่อยถูก

แบบวฐ.2/1  เป็นแบบฟอร์มค่ะ เขียนรายงานตามแบบ ต้องยึดตามแบบ หัวข้อเดิม ไม่ ปรับข้อใหม่ ข้อใดไม่มีข้อมูล ให้กรอกข้อความว่าไม่มี ไม่ต้องลบข้อนั้นออก

อ่านหัวข้อ และคำอธิบายการเขียนให้ดี เช่น งานที่ปฏิบัติจริง ก็เป็นงานที่ทำจริงไม่ใช่งานตามคำสั่ง ผลงานย้อนหลัง ก็ต้องย้อนหลัง ไม่ใช่งานปัจจุบัน .. นับถึงวันที่ยื่นคำขอก็ต้องไม่ใช่วันที่ส่ง ผลงานก็เป็นผลที่เกิด ไม่ใช่เพียงทำอะไรบ้าง

ข้อมูลที่จะรายงานต้องให้ครบถ้วน มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์การประเมิน เหมือนทำข้อสอบก็ต้องอ่านโจทย์ให้ดี ตอบให้ตรงคำถาม

การเขียนรายงานต้องรู้ว่าคนอ่านต้องการอ่านอะไร เขียนให้ตอบสนอง ค่ะ

เรียน คุณลาวัลย์

คำถาม

1. ผลงานที่เขียนในวฐ.2 เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่่เท่าไรค่ะ

2. แผนการสอนควรใช้ภาคเรียนที่เท่าไร ปีการศึกษาใด(เดิมใช้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 50)

ตอบ

ข้อ1. การแก้ไขควรลงวันที่เดิม รายงานปีเดิม ถ้าแก้ไขงานเดิม 

ข้อ2 ควรเป็นภาคเรียนเดิม

ทั้งนี้ควรสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาแน่นอนกว่า เพราะจะทราบข้อมูลของท่านดีกว่าค่ะ

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี