การเขียนรายงาน วฐ. 2/1

Subject: รบกวนอีกครั้งนะคะ To: [email protected] Date: Tuesday, February 17, 2009, 10:53 AM ในการทำผลงานได้ยื่นคำขอเมื่อ เดือนเมษา 2551 และจะต้องส่งผลงานด้านที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม2552 โดยได้ทำการศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในปี2549 และได้วางแผนแก้ปัญโดยการสร้างข้อสอบ จัดทำนวัตกรรมมาเรื่อยๆ และ นำข้อสอบมาสร้างขึ้นมาหาประสิทธิภาพเมื่อ ภาคเรียนที่ 1 ปี50 นำนวัตกรรมที่ได้ผ่านการทดลองใช้เบื้องต้นแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาทดลอง ใช้กับนักเรียนกลุ่มที่ต้องกการรายงานผลเมื่อ ภาคเรียนที่ 1 ปี 51 อยากรู้ว่าในการเขียนรายงาน 5-10 หน้าควรจะเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2549-31 มีนาคม2551หรือ 1 เมษายน 2550- 31มีนาคม 2552 หลายคนแนะนำไม่ตรงกันทำให้เกิดการสับสนอย่างมาก ขอความกรุณาให้ความกระจ่างด้วยคะ ขอบคุณมากๆ เลยคะ
  

คำตอบ

สวัสดีค่ะ

ยื่นคำขอ เม.ย. 1551  ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน วฐ. 2/1   5-10 หน้า ย้อนหลัง 2 ปี คือ

1 เม.ย. 2549-31 มี.ค. 2551

 

ดูคำอธิบาย   ใน แบบ วฐ.2/1 ข้อ3   

...เขียนรายงานย้อนหลัง 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ 

 

Neerawan Nguenklang
6 ปีที่แล้ว

ท่าน ศน.คะ

แบบประเมินการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่จะให้ส่งนะค่ะ หนูเปิดหาแล้วไม่เจอเลย ถ้ามีแบบกรุณาแฟกซ์ ไปให้ที่โรงเรียนได้ไหมคะ เบอร์แฟกซ์ 044-917006 ค่ะ

สิริวรรณ พรสี่
5 ปีที่แล้ว

เรียน อ.วัฒนาที่นับถือ

ดิฉันส่งชำนาญการพิเศษไม่ผ่าน ได้เข้าสอบเยียวยาเดือนธันวาคม2552 ดิฉันมีข้อสงสัยดังนี้

1. ดิฉันจะต้องทำวฐใหม่ โดยให้ลงวันที่ที่เขียนเป็นวันเดือนปี อะไรคะ

2. และดิฉันจะต้องขอให้ผู้เขียวชาญอ่านอีก ต้องทำหน้งสือราชการออกอีกหรือไม่ และถ้าทำจะต้องลงวันที่ย้อนหลังเป็นปี 2552 ภาคเรียนที่ 1 หรือไม่ อย่างไร เพราะ ได้ยินว่าไม่มีในกฏหมายในการออกหนังสือราชการสำหรับผู้เยียวยา เพราะเป้นการแก้งานไม่ต้องทำหน้งสือใหม่ ให้แก้ไข เลย

ดิฉันรบกวนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ

ขอบคุณคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์
5 ปีที่แล้ว

เรียน คุณ สิริวรรณ

1. วันที่ลงวันเก่า (เพราะเป็นการแก้ไขงานเก่าค่ะ)

2. ถ้าแก้ไขอะไร ก็ควรให้ผู้เชี่ยวชาญดูใหม่ ส่วนจะทำหนังสือใหม่หรือไม่ ก็เป็นได้ทั้งสองทาง ถ้าเคยดูแล้วอาจไม่ต้องทำใหม่

ถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญคนใหม่ ทำหนังสือใหม่ ก็ถือว่าซ่อม ใส่ภาคผนวกได้ ลงรายชื่อในรายงานเพิ่มได้

เพิ่มศรี หีบทอง
5 ปีที่แล้ว

1. ส่งผลงาน มีนาคม 2552 ไม่ผ่าน สอบเยียวยาได้ เดือนธันวาคม 2552 ต้องส่งผลงานใหม่ภายใน 1 ปี ส่งภายในเดือน/ปีใดคะ

2. งานเก่ามีจำนวนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การแก้ไขงาน แก้ของเก่า ทำเพิ่ม หรือ ทำใหม่หมด ได้ไหมคะ

3. ผลงานเก่าเป็นแบบฝึกที่ใช้สำหรับภาคเรียนที่ 2 การทดลองผลงานเยียวยาใหม่ไม่ทราบจะทดลองภาคเรียนใด ถ้าเป็นภาคเรียนที่ 2 ก็ไม่ทราบจะรายงานผลทันหรือเปล่า (ขอคำแนะนำด้วยค่ะ)

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์
5 ปีที่แล้ว

เรียน คุณเพิ่มศรี

ข้อ 1 -2 ไม่ทราบรายละเอียด ควรถามอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ

ข้อ 3 ดิฉันเห็นว่าถ้าแก้ไขไม่มาก ทดลองในภาคเรียนปัจจุบันได้ค่ะ

วัฒนา

สิริวรรณ พรสี่
5 ปีที่แล้ว

เรียน อ.วัฒนาที่นับถือ

ขอบพระคุณอาจารย์ที่แนะนำเมือ่เดือนที่ผ่านๆมาคะ ปัจจุบันนี้ดิฉันได้ทำนวัตกรรมในรายวิชาใหม่ แต่มีข้อสงสัยเพยงว่า แล้ว5-10 หน้าจะลงเป็นปีพ.ศ.ใด ดิฉันเยียวยาจะส่งงานวันสดท้ายเืดือนธันวาคม 53นี้คะ

ขอบคุณคะ

อรวรา
5 ปีที่แล้ว

การเขียน 5-10 หน้าของเยียวยา ไม่ทราบว่าปริมาณงานด้านการสอน ให้ใช้ปีการศึกษาใด ผลงานทางวิชาการทำใหม่

เพราะ มีผู้ตรวจแถว จ.สงขลา เขาบอกว่าถ้าใช้ของเดิมให้ตกเลย พออ่านคำแนะนำของอาจารย์ ก็งง เหมือนกัน

ไม่รู้มาตรฐานอยู่ตรงไหน ถ้าไม่ถูกใจกรรมการก็กลัวเหมือนกัน

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์
5 ปีที่แล้ว

เรียน คุณ สิริวรรณ พรสี่  การเขียน 5-10 หน้า คือแบบวฐ. 2/1 ถ้ากรรมการประเมิน ตามคำสั่ง อ.ก.ค.ศ. อ่านแล้ว มีมติให้แก้ไข ส่งใหม่ ลงวันที่เดิม เพราะเป็นการแก้ไขเนื้อใน

 

 

กรณีของคุณอรวรา จะเขียนผลงานปีใด ดูคำแนะนำการเขียนตามแบบ วฐ.2/1 ต้องถามอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะการให้ปรับปรุงงานอาจให้ทำใหม่ หรือปรับปรุงงานเก่าก็ได้  ดูจากความเห็นของกรรมการ

สำราญ พงษ์พรม
4 ปีที่แล้ว

ข้อดูหัวข้อการเขียนวฐ.2/1 ทุกหัวข้อ นะคะเพราะเขียนสับสนเรียงหัวข้อไม่ค่อยถูกช่วยหน่อยนะค่ะ

วัชชีย์ เอฟเอฟ
4 ปีที่แล้ว

ท่านวัฒนา เป็นผู้ที่ให้ความรู้เชิงวิชาการได้ดีมาก

ขอให้ผู้ขอรับคำปรึกษาผ่าน คศ3 ทุกคนนะครับ

จากครูคศ.3

ลาวัณย์ สุรเชษฐพงษ์
4 ปีที่แล้ว

เรียน อาจารย์วัฒนาที่นับถือ

ดิฉันส่งผลงานแล้วไม่ผ่านค่ะ แล้วเยียวยาและสอบอีเทนนิ่งได้วุฒิบัตร ลงวันที่ 30-31 มกราคม 2553 ให้แก้ไขผลงาน 1 ปี จะส่งผลงานวันสุดท้ายคือ 31 มกราคม 2554 มีข้อสงสัยเรียนถามอาจารย์

1. ผลงานที่เขียนในวฐ.2 เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่่เท่าไรค่ะ

2. แผนการสอนควรใช้ภาคเรียนที่เท่าไร ปีการศึกษาใด(เดิมใช้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 50)

ขอบพระคุณมาก

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์
4 ปีที่แล้ว

เรียน คุณสำราญ

หัวข้อการเขียนวฐ.2/1 ทุกหัวข้อ นะคะเพราะเขียนสับสนเรียงหัวข้อไม่ค่อยถูก

แบบวฐ.2/1  เป็นแบบฟอร์มค่ะ เขียนรายงานตามแบบ ต้องยึดตามแบบ หัวข้อเดิม ไม่ ปรับข้อใหม่ ข้อใดไม่มีข้อมูล ให้กรอกข้อความว่าไม่มี ไม่ต้องลบข้อนั้นออก

อ่านหัวข้อ และคำอธิบายการเขียนให้ดี เช่น งานที่ปฏิบัติจริง ก็เป็นงานที่ทำจริงไม่ใช่งานตามคำสั่ง ผลงานย้อนหลัง ก็ต้องย้อนหลัง ไม่ใช่งานปัจจุบัน .. นับถึงวันที่ยื่นคำขอก็ต้องไม่ใช่วันที่ส่ง ผลงานก็เป็นผลที่เกิด ไม่ใช่เพียงทำอะไรบ้าง

ข้อมูลที่จะรายงานต้องให้ครบถ้วน มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์การประเมิน เหมือนทำข้อสอบก็ต้องอ่านโจทย์ให้ดี ตอบให้ตรงคำถาม

การเขียนรายงานต้องรู้ว่าคนอ่านต้องการอ่านอะไร เขียนให้ตอบสนอง ค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์
4 ปีที่แล้ว

เรียน คุณลาวัลย์

คำถาม

1. ผลงานที่เขียนในวฐ.2 เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่่เท่าไรค่ะ

2. แผนการสอนควรใช้ภาคเรียนที่เท่าไร ปีการศึกษาใด(เดิมใช้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 50)

ตอบ

ข้อ1. การแก้ไขควรลงวันที่เดิม รายงานปีเดิม ถ้าแก้ไขงานเดิม 

ข้อ2 ควรเป็นภาคเรียนเดิม

ทั้งนี้ควรสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาแน่นอนกว่า เพราะจะทราบข้อมูลของท่านดีกว่าค่ะ

 

 

  
 ใส่รูปหรือไฟล์