ขอคำแนะนำกิจกรรมคณิตศาสตร์...ร.ร.น้ำพอง ประเมิน ร.ร.ในฝันโครงการ 2

ปาริชาติ จันทะรัง
ดิฉันเป็นตัวแทนครูที่ทำหน้าที่เตรียมการนำเสนอกิจกรรมห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ขอเรียนเสนอรูปแบบกิจกรรมเพื่อขอคำแนะนำดังนี้ค่ะ รายการที่ 1.การแก้โจทย์ปัญหา และสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม gsp รายละเอียดของกิจกรรมคือนักเรียนจะนำเสนอการแก้โจทย์ปัญหา โดยวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แล้วใช้ gsp สร้างรูปประกอบเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและนำเสนอกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งในกิจกรรมนี้ตัวดิฉันประสบปัญหาคือลักษณะของโจทย์ปัญหาและระดับความยากของโจทย์ จากการสอบถามและขอคำแนะนำจากเพื่อนครูโรงเรียนที่ผ่านการประเมินแล้ว บางท่านให้ความเห็นว่าเป็นโจทย์ที่ง่ายไป ควรนำโจทย์ที่เป็นเนื้อหาของชั้นที่สูงกว่ามาให้นักเรียนทำ ดิฉันจึงใคร่ขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าดิฉ้นควรใช้โจทย์ลักษณะใด ระดับความยากง่ายเท่าใด จึงจะเหมาะกับนักเรียนชั้นป.6 รายการที่ 2 เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เนตตามสาบัญเว็บไซต์คณิตศาสตร์ที่นักเรียนรวบรวมไว้ รายการที่ 3 เป็นกิจกรรมอื่น ๆ ที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ดังนี้ 1.การฝึกคิดเลขด้วยลูกคิดญี่ปุ่น ของกลุ่มสนใจคณิตศาสตร์ 2.กิจกรรมพี่สอนน้อง 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณด้วยการเล่นเกมคณิตศาสตร์ของนักเรียนป.1-2 กิจกรรมห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนน้ำพองนำเสนอในการขอรับการประเมิน ก็มีดังที่ได้กล่าวมานี้ ขอความกรุณาอาจารย์ให้คำชี้แนะเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงก่อนถึงวันประเมินในวันที่ 9 มีนาคม ด้วยค่ะ
คำตอบ
not yet answered
winer

กราบเรียน คุณป้าชัดเจน

กระผมเป็นนักเรียนโรงเรียนน้ำพอง ได้รับมอบหมายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยห้องสืบค้นและห้องสมุด กระผมอยากเรียนถามและขอคำแนะนำจากคุณป้าเจน กระผมได้กล่าวต้อนรับแนะนำห้องสืบค้น และห้องสมุด แต่กระผมจะเป็นห่วงห้องสืบค้นมากเพราะกระผมไม่ค่อยเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ กระผมจึงอยากจะขอคำแนะนำจากคุณป้าชัดเจนว่า คุณป้าจะถามเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างครับ คณะกรรมการจะถามข้อมูลจากมัคคุเทศก์หรือจะถามกับนักเรียนที่มาใช้ห้องสืบค้นครับ

กระผมอยากขอกำลังใจจากคุณป้าชัดเจนให้โรงเรียนน้ำพอง ได้เป็นโรงเรียนในฝันด้วยนะครับ และกระผมอยากเห็นตัวจริงคุณป้าชัดเจนมากเลยครับ ขอให้คุณป้าชัดเจนสุขภาพแข็งแรงนะครับ

ด.ช. ภากร

กราบเรียนคุณป้าชัดเจน ผมเป็นนักเรียนโรงเรียนน้ำพอง  อยู่ห้องปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล อยากจะถามว่าวันประเมินคุณป้าจะถามอะไรบ้างเเละคุณป้าจะถามเกี่ยวกับโปรเเกรมอะไรบ้างครับ คุณป้าจะเน้นสืบค้นข้อมูลหรือดูผลงานนักเรียนครับ

ขอให้คุณป้ามีอายุยืนนานสุขภาพเเข็งเเรง

ดิฉันเป็นตัวแทนครูโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ที่ทำหน้าที่เตรียมการนำเสนอกิจกรรมห้องปฏิบัติการกพอ.ขอเรียนเสนอรูปแบบกิจกรรมเพื่อขอคำแนะนำดังนี้ค่ะ รายการที่ 1.การทำขนมวุ้น เรื่อง วุ้นสวยวัยใส นักเรียนจะนำเสนอการทำขนมวุ้นโดยการนำสีจากธรรมชาติ จำนวน 4 ชนิด อาจารย์ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายไปหรือเปล่าคะ รายการที่ 2 นักเรียนนำเสนอกิจกรรมการร้อยมาลัยข้อมือ ที่โรงเรียนของเราได้รางวัลเหรียญทองระดับเขต และภายนอกห้องเรียนที่ลานบูรณาการ นักเรียนนำเสนอการทำขนมดอกจอก กิจกรรมการแกะสลัก กิจกรรมการทำพานบายศรี กิจกรรมที่กล่าวมานี้ ขอความกรุณาอาจารย์ให้คำชี้แนะเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงก่อนถึงวันประเมินในวันที่ 15 มิถุนายน 2552

ขอบพระคุณมากคะ

สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของห้องคณิตศาสตร์ โรงเรียนสนมศึกษาคาร ที่ท่าน ชัดเจนได้ไปประเมินเมื่อวันที่ 13 ก.ค 52 ดิฉันดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ไปประเมินโรงเรียน

ดิฉันชอบท่านเพราะท่านถามอย่างจริงจังและเป็นคำถามที่ถูกใจคุณคูรประจำห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์มาก คุณครูบอกว่าเป็นคำถามทีสุดเยี่ยม

และคำถามที่ท่าน ชัดเจนถามว่า ทำไมต้องมีประโยคสัญลักษณ์

และดิฉันตัวแทนห้องคณิตศาสตร์ ได้ตอบว่า เพื่อให้ทราบว่าต้องใช้กระบวนการใดบ้างในการหาคำตอบ แต่เพื่อนๆบางคนมัวแต่แต่งตัวเพื่อรำต้อนรับท่านเขาทำงานหลายหน้าที่

ทำให้ประหม่าเลยตอบคำถามท่านชักช้าไปหน่อย เราชาวสนมศึกษาคารก็ขอปรับปรุงแก้ไขตนเอง

และในโอกาศนี้ดิฉันและคณะมีความเป็นห่วงสุขภาพท่าน ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงจะได้เป็นหัวจักรขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับนาๆประเทศตลอดไป ขอขอบคุณค่ะ

ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์ ร.ร สนมศึกษาคาร อ.สนม จ.สุรินทร์

ขอบคุณค่ะที่ประเมิณให้ร.ร หนูผ่านคะ ถึงเเม้หนูจะไม่ได้อยู่ที่นั้นเเล้วก็ตาม ขอขอบพระคุณมากคะ