วิธีเข้าไปทำงาน

อยากรู้ข้อมูลครับเกี่ยวกับทำงานแท่นขุดเจาะในตำแหน่งช่างไฟฟ้าครับหรือสถานที่อบรมหลักสูตร basic offshore training ผมทำงานเรือสิ้นค้าระหว่างประเทศ อยากทำงานใกล้บ้านครับ
คำตอบ