อยู่ในเขตพื้นที่มีหลายศาสนา หลากหลายลัทธิ ความเชื่อ

ผมพระบ้านนอกครับ
กระผมพระบ้านนอกอยู่ในพื้นที่แย่งเชิงศาสนิก หลากหลายลัทธิความเชื่อ ที่แสวงหาสาวกและผลประโยชน์ สิ่งที่จำเป็นคือใบประกอบอาชีพ สวัสดิการ (ค่าอาหารยานพาหนะ) เครื่องมือสืออุปกรณ์การสอนศาสนา กำลังสนับสนุน ในเชิงนโยบาย คนในพื้นที่ (กระผมไม่รู้ว่าใครเป็นสาวกกลุ่มใหน)สนับสนุนในโรงเรียน(มีครูที่เป็นศาสนาอื่นไม่ชอบนโยบายนี้ ) สวัสดิการยานพาหนะ เครื่องใอสืออุปรณ์เป็นสิ่งจำเป็นครับ
คำตอบ
not yet answered
พระณรงค์ฤทธิ์

นมัสการครับ พระอาจารย์ บัญญัติครับ

ผม พระณรงค์ฤทธิ์ รูขะจี (รกฺขิโต)

วัดสว่างบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สอนที่ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์

ครับ คือว่าอยากให้ช่วยดู แบบรายงานพระสอนศีลธรรม เดือน กันยายน 2552 ให้ด้วยครับเพราะยังไม่ได้รับเงินเดือนครับ

ตรวจสอบหมายเลขบัญชีด้วยครับ

ชื่อบัญชี พระณรงค์ฤทธิ์ รกฺขิโต

บัญชีเลขที่ 426 - 2 - 22788 - 9

รบกวนด้วยนะครับ

เปลี่ยนเบอร์โทรให้ด้วยครับ

089-6273409

ใส่อีเมลให้ด้วยครับ

[email protected]

แก้เสร็จแล้วส่งอีเมลให้ด้วยครับ ว่าแก้แล้ว จะเป็นพระคุณมากครับ

ขอบพระคุณมากครับผม

พระณรงค์ฤทธิ์

นมัสการครับ พระอาจารย์ บัญญัติครับ

ผม พระณรงค์ฤทธิ์ รูขะจี (รกฺขิโต)

วัดสว่างบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สอนที่ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์

ครับ คือว่าอยากให้ช่วยดู แบบรายงานพระสอนศีลธรรม เดือน กันยายน 2552 ให้ด้วยครับเพราะยังไม่ได้รับเงินเดือนครับ

ตรวจสอบหมายเลขบัญชีด้วยครับ

ชื่อบัญชี พระณรงค์ฤทธิ์ รกฺขิโต

บัญชีเลขที่ 426 - 2 - 22788 - 9

รบกวนด้วยนะครับ

เปลี่ยนเบอร์โทรให้ด้วยครับ

089-6273409

ใส่อีเมลให้ด้วยครับ

[email protected]

แก้เสร็จแล้วส่งอีเมลให้ด้วยครับ ว่าแก้แล้ว จะเป็นพระคุณมากครับ

ขอบพระคุณมากครับผม

พระณรงค์ฤทธิ์

นมัสการครับ พระอาจารย์ บัญญัติครับ

ผม พระณรงค์ฤทธิ์ รูขะจี (รกฺขิโต)

วัดสว่างบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สอนที่ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์

ครับ คือว่าอยากให้ช่วยดู แบบรายงานพระสอนศีลธรรม เดือน กันยายน 2552 ให้ด้วยครับเพราะยังไม่ได้รับเงินเดือนครับ

ตรวจสอบหมายเลขบัญชีด้วยครับ

ชื่อบัญชี พระณรงค์ฤทธิ์ รกฺขิโต

บัญชีเลขที่ 426 - 2 - 22788 - 9

รบกวนด้วยนะครับ

เปลี่ยนเบอร์โทรให้ด้วยครับ

089-6273409

ใส่อีเมลให้ด้วยครับ

[email protected]

แก้เสร็จแล้วส่งอีเมลให้ด้วยครับ ว่าแก้แล้ว จะเป็นพระคุณมากครับ

ขอบพระคุณมากครับผม