กรุณาแจ้งกำหนดการให้ทั่วถึวด้วยครับ

พระติดชายแดน
นมัสการพระอาจารย์ ประธานโครงการพระสอนศีลธรรม กระผมอยู่ชายแดนข่าวคราวไม่คอยจะทราบ พอดูได้และรวดเร็วคือจากเว็บบล๊อบของอาจารย์ นมัสการ พระชายแดน
คำตอบ