การพากเพียรเรียนรู้สู่โลกกว้าง

อ้อย
ไปทำงานหรือไปหาใคร่กันจ๊ะ ผอ.วุฒิ....
คำตอบ