ขอคำแนะนำครับ

อาณากร
ผมเป็นครูคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม.1 ซึ่งต้องใช้โปรแกรมProdektop ในวันประเมิน ซึ่งผมเตรียมจัดกิจกรรมดันี้ครับ ผมให้เด็กนักเรียนออกแบบโต๊ะเรียนสำหรับห้องคณิตศาสตร์รูปทรสี่เหลี่ยมคางหมูเมือนำมาประกอบกันจะได้โต๊ะรูปหกเหลี่ยม โดยวันที่ประเมินผมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ผมอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
คำตอบ