การเขียนบล๊อกและอนุทิน

การแสดงภาพเคลื่อนไหวหรือ gif ไฟส์ ในบล๊อกหรืออนุทินหรือทำภาพประจำตัว ทำได้หรือไม่?
คำตอบ