สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง Lab

สุกันดา
ขอรบกวนสอบถามกับ ดร.ชัดเจน เกี่ยวกับความยากง่ายในการทำLab ม.ต้น เนื่องจากดิฉันเป็นครูสอนชีววิทยา แต่ได้รับมอบหมายให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ Lab ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพมีเรื่องจะสอบถามถึงความเหมาะสมของระดับชั้น ถ้าจะให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของพืชในท้องถิ่น ไม่ทราบว่า ท่านดร.มีความคิดเห็นว่าอย่างไรค่ะ
คำตอบ