ความรัก

จะเลือกใครระหว่างคนที่รักเรากับคนที่เรารัก
คำตอบ
not yet answered

ง่ายมากครับ ถ้าเป็นผมจะจะเลือก คนที่รักเรา