การบรรจุ

เบญจวรรณ
หนูอยากทราบว่าการบรรจุของเด็กทุนครู 5 ปี เราสามารถเลือกโรงเรียนเองได้ทั่วประเทศหรือเลือกในภูมิลำเนาที่เกิดหรือว่าทางสำนักงานเขตเป็นคนเลือกให้ค่ะ
คำตอบ