ชีววิทยา

โรงเรียนโนนศิลาอาจารย์วรรณกิตติ์
ส่งเรื่องที่จะปฏิบัติการห้องชีววิทยา 1การศึกษาผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์จากน้ำผึ้ง 2การศึกษากระบวนการย่อยอาหารของจุลินทรีย์ในอากาศกับจุลินทรีย์(EM) 3การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล์จากใบหมาน้อยกับใบย่านาง
คำตอบ