อยากทราบเรื่องบำนาญลูกค้าประจำ

นุสยา
อยากทราบว่าการที่จะได้รับบำนาญของลูกค้าจ้างประจำต้องยื่นเอกสารอะไรประกอบหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ