ขอคำแนะนำ

Suraiya Jehmaman
ดิฉันอยากเรียนปริญญาโท เอกการทูต และอยากเป็นทูตจริงๆ ค่ะ ดิฉันจะเริ่มต้นยังไงค่ะ พอดีดิฉันเรียนศิลปศาสตร์ เอกอังกฤษธุรกิจของเอกชนค่ะ อยากรู้ว่าเรียนได้ที่ไหนได้บ้างค่ะ ต้องรู้อะไรบ้างค่ะ ดิฉันอยากได้คำแนะนำมากค่ะ และขอขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ
คำตอบ
not yet answered
พลเดช วรฉัตร

ประการแรกครับ ต้องศึกษาตนเองก่อนว่าชอบทางไหน

การเป็นนักการทุตคือต้องชอบเรื่องของประเทศต่างๆ ชอบการเมืองระดับประเทศและระหว่างประเทศ และที่สำคัญต้องชอบเป็นผู้นำและเข้าสังคม

ด้านวิชาการต้องเรียนในระบบให้ดีถึงดีเยี่ยมโดยเฉพาะภาษา และโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ เพราะต้องใช้

ประการที่สอง การเป็นนักการทูตคือการเป็นข้าราชการประจำ ต้องสอบคัดเลือกให้ผ่านก่อน เป็นการสอบโดยกระทรวงการต่างประเทศ ปรกติมักจะมีปีละครั้งหรือสองครั้ง

ถ้าสอบได้ ก็จะได้มีโอกาสหล่อหลอมตนเองโดยการทำงานและหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆ